• โบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ปี 2019

  #โบรกเกอร์ 
  1 รีวิว โบรกเกอร์ Xm92%
  2 รีวิว โบรกเกอร์ exness95%
 • กฎหมาย Forex ในประเทศไทย เทรดได้ ระดมทุนไม่ได้ เปิดโบรกเกอร์ไม่ได้

  กฎหมาย forex ในประเทศไทย

  Forex เป็นการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่มีการดำเนินการมาอย่างเนิ่นนาน และเป็นการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยก็ว่าได้ เพราะผู้คนทั้งโลกสามารถมาลงทุนในตลาดเดียวกันได้อย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนในโลกก็สามารถลงทุนและเทรด Forex ได้นั่นเอง แม้ว่า Forex จะเป็นการลงทุนที่ทำได้ทั่วโลก แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศด้วย บางประเทศให้การรองรับ Forex ในทางกฎหมาย และบางประเทศก็ไมได้รองรับ Forex ในทางกฎหมาย โดยประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้มีกฎหมายรับรอง Forex จึงทำให้หลายคนสงสัยว่า แล้ว Forex ในประเทศไทย เราสามารถทำอะไรได้ และไม่สามารถทำอะไรได้

  Forex ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

  ประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดๆ ที่ออกมาให้การรองรับ Forex แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่สามารถลงทุนในตลาด Forex ผ่านระบบโบรกเกอร์ของต่างประเทศได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามเทรด Forex นั่นเอง ซึ่งอย่างไรก็ตามหน่วยงานรัฐบ้านเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้ประชาชนดำเนินการลงทุนอย่างเดียวดาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงได้ออกคำอธิบายเกี่ยวกับ Forex ไว้ดังนี้

  “นักลงทุนที่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว (ซื้อขาย Forex) ด้วยตนเองสามารถกระทำได้ แต่ผู้ลงทุนนั้นต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายจากการขาดทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศของท่านเอง

  ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน ในลักษณะการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีบุคคลใดมาชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ท่านอาจโดนมิจฉาชีพหลอกลวงและอาจได้รับความเสียหายได้

  กรณีที่มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกปเลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ชักชวนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น  ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่าย เป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527”

  อ้างอิง fpo.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

   

  ประเทศไทยสามารถเทรด Forex ได้

  จากคำอธิบายของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังข้างต้น สามารถตีความเข้าใจได้ว่า เราสามารถทำการซื้อขายหรือเทรด Forex ได้อย่างอิสระเสรี แต่เราต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง หมายความว่าหากเราโดนโบรกเกอร์จากต่างประเทศโกง เราไม่สามารถไปฟ้องร้องกับหน่วยงานรัฐไหนๆ ในประเทศได้เลย ยกเว้นการฉ้อโกง แต่พวก License เอกสารต่างๆของโบรกเกอร์ หน่วยงานรัฐไม่มีข้อมูลในส่วนนั้น จึงยากที่จะตามจับ จึงเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องจัดการด้วยตนเอง นั่นก็คือการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ Forex และโบรกเกอร์ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

   

  ไม่สามารถเปิดโบรกเกอร์ หรือเป็นตัวแทนเทรด Forex

  ตามบทบัญญัติข้างต้นที่ได้กล่าวไม่อย่างชัดเจนว่า ไม่มีการออกใบอนุญาติให้ผู้ใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไร ซึ่งหมายถึง Forex นั่นเอง แสดงว่าเราไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งโบรกเกอร์ในประเทศไทย เว้นแต่ว่าเราเดินทางไปขอจดทะเบียนและขอใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ในประเทศที่ถูกกฎหมาย ซึ่งก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ให้เรียบร้อย โดยโบรกเกอร์ Forex ชื่อดังหลายเจ้าส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศทั้งนั้น

  ส่วนการเป็นตัวแทนเทรด Forex หมายความง่ายๆ ว่ารับเทรด Forex ให้ผู้อื่น ตรงนี้ก็ยังสุ่มเสี่ยง เพราะอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น มาลงทุนกับเราจะได้รับกำไรมากกว่า 100% ต่อเดือน ซึ่งเป็นการชักชวนผู้อื่นมาลงทุน Forex ฐานกู้ยืมเงินจากประชาชนที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็ได้ แต่หากเรารับเทรด Forex โดยนำเงินของคนอื่นไปเทรดจริง มีการรายงานผลการเทรดที่เกิดขึ้นจริง และไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้ผู้อื่นมาลงทุนด้วยคำพูดที่เกินจริง ก็อาจจะดำเนินการได้ แต่ก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ดี

   

  ระดมทุน Forex ไม่ได้

  ถ้าพูดถึงการระดมทุน Forex ตรงนี้ต้องบอกว่าผิดกฎหมายอย่างจังๆ แน่นอน เพราะในการระดมทุนแต่ละอย่างในประเทศไทยต้องมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง ซึ่งกฎหมายไทยก็ไม่มีข้อใดที่ให้การรับรอง Forex จึงไม่สามารถระดมทุน Forex ได้ เพราะฉะนั้นหากมีใครมาชวนไประดมทุน Forex ไม่ว่าจะในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ หรือในรูปกองทุน Forex ไม่ต้องหลงเชื่อไปลงทุน เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเราอาจจะผิดกฎหมายด้วยหากไปชวนคนอื่นมาลงทุนด้วยกัน

   

  สรุปว่าประเทศไทยสามารถเทรด Forex ได้ ส่วนเรื่อง การระดมทุน Forex การเปิดโบรกเกอร์ Forex ไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีกฎหมายใดๆ มารองรับ Forex แต่เราสามารถเทรด Forex ได้อย่างเสรี ซึ่งตรงนี้เราเองก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ Forex ให้มากๆ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาจจะมาหลอกให้เราไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย โดยการเทรด Forex เราเองก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการถูกโกงจากต่างประเทศ แม้ว่าในตอนนี้หากคุณเลือกโบรกเกอร์ Forex ชั้นนำระดับโลก อาจจะยังไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่แน่ว่าในอนาคตโบรกเกอร์ที่มีผลดำเนินการในอดีตมาอย่างดี อาจจะไม่มั่นคงเสมอไป

   

  error: Content is protected !!