• โบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ปี 2019

  #โบรกเกอร์ 
  1 รีวิว โบรกเกอร์ Xm92%
  2 รีวิว โบรกเกอร์ exness95%
 • การทำกำไร Forex ด้วย Stochastic Oscillator

  Stochastic Oscillator

  การทำกำไร Forex ด้วย Stochastic Oscillator เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เทรดเดอร์ในตลาด Forex หลายคนกำลังมองหาวิธีการทำกำไรจาก Forex ในรูปแบบต่างๆ ด้วยหลักการวิเคราะห์ต่างๆ แต่หนึ่งในการทำกำไร Forex ที่น่าสนใจ คือ การทำกำไรในตลาด Forex ด้วย อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ซึ่งแน่นอนว่าในบทความนี้ เราจะสอนการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Stochastic Oscillator ในแบบฉบับเคล็ดไม่ลับ ที่คุณเองอาจจะยังไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

  หลักการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Stochastic Oscillator

  Stochastic Oscillator เป็น อินดิเคเตอร์ ประเภท Oscillator วิ่งอยู่ในกรอบ 0-100  ดังนั้นหลักการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Stochastic Oscillator จึงอยู่ในค่า 0-100 การวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Stochastic Oscillator จึงแบ่งออกเป็น 2 โซน

  • โซน Overbought จะมีค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป หมายถึง ราคามีแรงซื้อเข้ามามากเกินไปแล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ้น แถบสีเขียว ราคาที่ขึ้นอยู่อาจจะปรับตัวลง
  • โซน Oversold จะมีค่าตั้งแต่ 20 ลงไป หมายถึง ราคามีแรงขายเข้ามามากเกินไปแล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ้น แถบสีแดง ราคาที่ลงอยู่อาจจะปรับตัวขึ้น

   

  Stochastic Oscillator

  นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟราคาโดยใช้หลักการพื้นฐานของมัน

   

  ทำกำไร Forex ด้วย Stochastic Oscillator

  การทำกำไร Forex ด้วย Stochastic Oscillator แบบใหม่ฉบับ CutForex.com อาจจะไม่เหมือนกับที่คุณเคยได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้น เราจึงอยากให้คุณลืมบทเรียนเหล่านั้นก่อนแล้วมาเริ่มต้นศึกษากันใหม่ฉบับ CutForex.com

  การวิเคราะห์กราฟราคา ด้วย Stochastic Oscillator ฉบับเรา จะแบ่ง โซน การวิเคราะห์กราฟราคา ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนไม่แน่ใจ, โซนกลับตัว และโซนไปต่อ ดังนั้นเมื่อแบ่งออกเป็น 3 โซนแบบนี้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าใหม่ในช่อง Level

  วิธีการปรับค่า Stochastic Level

  1. คลิกขวาที่เส้น Stochastic แล้วเลือก Stoch(5,3,3) properties…
  2. เลือกเมนู Level
  3. กดลบ Delete ค่าเดิม ที่ช่อง “Level” ออก เพื่อเพิ่มค่าใหม่ลงมา
  4. กรอกค่าใหม่ลงในช่อง Level 12, 27, 50, 73 และ 88

   

  1. โซนไม่แน่ใจ เริ่มตั้งแต่ 27-73

  โซนไม่แน่ใจหรือโซนไม่แน่ชัด คือ โซนที่อาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ราคาได้ หรือราคาที่แสดงออกมาอาจจะยังไม่ชัดเจนพอ หากราคาเข้ามาอยู่ในโซนนี้อาจจะยังไม่ทำการซื้อขายจนกว่าราคาจะเปลี่ยนไปอยู่ในโซนไปต่อหรือโซนกลับตัว

   

  2. โซนกลับตัว เริ่มตั้งแต่ 12-27 และ 73-88

  โซนกลับตัว คือโซนที่ราคามักจะมีการกลับตัว เช่น ถ้าหากราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ เข้ามาในโซน 73-88 ในระหว่างที่ราคาวิ่งอยู่ในโซนนี้ ให้คาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวลงเมื่อราคาออกจากเส้น 73 ลงมา ถ้าหากราคาที่กำลังปรับตัวลงอยู่ แล้วเข้ามาในโซน 27-12 ในระหว่างที่ราคาวิ่งอยู่ในโซนนี้ ให้คาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเมื่อราคาออกจากเส้น 27 ลงมา

  การทำกำไร Buy และ Sell

  เปิดออเดอร์ Buy เมื่อราคาออกจากโซนกลับตัวที่ 12-27 แล้ว ลงมาชนที่เส้น 50 เทคนิค : เราจะไม่เปิดออร์เดอร์ทันที่ที่ราคาออกจากโซนกลับตัวเพราะอาจจะมีสัญญาณหลอก

  เปิดออเดอร์ Sell เมื่อราคาออกจากโซนกลับตัวที่ 73-88 แล้ว ขึ้นมาชนที่เส้น 50 เทคนิค : เราจะไม่เปิดออร์เดอร์ทันที่ที่ราคาออกจากโซนกลับตัวเพราะอาจจะมีสัญญาณหลอก

  ทำกำไร forex

  การวิเคราะห์โซนกลับตัว

  หากราคาเข้ามาอยู่ในโซนกลับตัวที่ค่า 73-88 ให้คาดการณ์ว่าราคาที่กำลังปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นั้น ราคาก็ยังจะมีการปรับตัวขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ห้ามเปิดออเดอร์ Sell ในตอนนี้ เนื่องจากราคายังมีการปรับตัวขึ้นอยู่ แต่เป็นการเตือนให้เตรียมตัวไว้ เมื่อไหร่ที่ราคาเริ่มจะออกจากโซนกลับตัว ลงมาทะลุเส้น 73 ลงมา ให้เตรียมตัวเปิดออเดอร์ Sell แต่จะยังไม่เปิดออเดอร์ Sell ในทันที เพราะต้องคอยสังเกตุสัญญาณหลอก ดังนั้นจุดที่เหมาะกับการเปิดออเดอร์ Sell มากที่สุดคือ จุดที่ราคาเข้าไปในโซน 73-88 แล้ว ร่วงลงมาทะลุเส้น 73 และเมื่อราคาลงมาชนเส้น 50 ให้เปิดออเดอร์ Sell ได้ ตามรูปภาพด้านบน

  หากราคาเข้ามาอยู่ในโซนกลับตัวที่ค่า 12-27 ให้คาดการณ์ว่าราคาที่กำลังปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นั้น ราคาก็ยังจะมีการปรับตัวลงต่อไปเรื่อยๆ ห้ามเปิดออเดอร์ Buy ในตอนนี้ เนื่องจากราคายังมีการปรับตัวลงอยู่ แต่เป็นการเตือนให้เตรียมตัวไว้ เมื่อไหร่ที่ราคาเริ่มจะออกจากโซนกลับตัว ลงมาทะลุเส้น 27 ขึ้นไป ให้เตรียมตัวเปิดออเดอร์ Buy แต่จะยังไม่เปิดออเดอร์ Buy ในทันที เพราะต้องคอยสังเกตุสัญญาณหลอก ดังนั้นจุดที่เหมาะกับการเปิดออเดอร์ Buy มากที่สุดคือ จุดที่ราคาเข้าไปในโซน 12-27 แล้ว พุ่งขึ้นไปทะลุเส้น 27 และเมื่อราคาทะลุต่อไปชนเส้น 50 ให้เปิดออเดอร์ Buy ได้ ตามรูปภาพด้านบน

  3. โซนไปต่อ เริ่มตั้งแต่ 0-12 และ 88-100

  โซนไปต่อ คือโซนที่ราคาเข้ามาแล้วมีโอกาสไปต่อในแนวโน้มเดิม เช่น ถ้าราคาทะลุเส้น 88 ขึ้นไป หมายความว่าราคาที่กำลังปรับตัวขึ้น อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าราคาปัจจุบัน ถ้าราคาทะลุเส้น 12 ลงมา หมายความว่าราคาที่กำลังปรับตัวลง อาจจะมีการปรับตัวลงไปต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

  วิธีทำกำไรจากโซนไปต่อ

  การทำกำไรเปิดออร์เดอร์ในโซนไปต่อ ไม่ใช่การที่ราคาเข้ามาในโซน 88-100 แล้วเปิดออเดอร์ Buy เลยทันที หรือราคาลงมาในโซน 12-00 แล้วเปิดออเดอร์ Sell เลยทันที แต่การซื้อขายในโซนไปต่อคือ เมื่อราคาเข้ามาในโซนไปต่อไม่ว่าจะเป็นไปต่อแบบขาขึ้น 88-100 หรือไปต่อแบบขาลง 12-0 ยังไม่ต้องเข้าซื้อขายใดๆ ทั้งสิ้นในตอนนั้น ควรรอสัญญาณที่แน่ชัดอีกที ด้วยการรอให้เส้น Stochastic กลับไปยังอีกฝั่งก่อน

  ตัวอย่างการทำกำไรจากโซนไปต่อ

  จากภาพราคาเข้ามาในโซนไปต่อแบบขาขึ้น 88-100 ยังไม่ต้อง เปิดออเดอร์ Buy ทันที แต่รอให้เส้น Stochastic ลงไปก่อน สังเกตุจากเส้น Stochastic รอให้เส้น 2 เส้นนั้นกลับมาตัดกันก่อน จึงค่อยเปิดออร์เดอร์ Buy โดยทั่วไปแล้ว ราคาที่เข้ามาในโซนไปต่อมักจะทำให้ราคามีการปรับตัวขึ้นไปต่อ ยอดใหม่จะสูงกว่ายอดเดิม ตามภาพ

  ทำกำไร stochastic

  เมื่อราคาเข้ามาในโซนไปต่อ ไม่ว่าจะเป็นไปต่อแบบขาขึ้น หรือไปต่อแบบขาลง สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาคือ Divergence ดังนั้น โชค 2 ชั้นที่คุณจะได้จากโซนไปต่อคือ การทำกำไรแบบตามแนวโน้มเดิม และการทำกำไรจาก Divergence ซึ่งเป็นเทคนิคการทำกำไรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

  stochastic Divergence

   

  error: Content is protected !!