แนวโน้ม Forex คืออะไร

แนวโน้ม คืออะไร

แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ประกอบด้วย 3 ทิศทาง

1. แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)

2. แนวโน้มขาลง (Down Trend)

2. แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) 

แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) คือ ทิศทางของกราฟราคา เดินทางในรูปแบบปรับตัวสูงขึ้น สามารถมองเห็นและทำนายได้จากตาเปล่า โดยไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎี

เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) คือ การที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะเฉพาะของแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)

  • ฐานใหม่จะสูงกว่าฐานเก่า
  • จุดยอดใหม่จะสูงกว่าจุดยอดเก่า

แนวโน้มขาลง (Down Trend) 

แนวโน้มขาลง (Down Trend) คือ ทิศทางของกราฟราคา เดินทางในรูปแบบปรับตัวต่ำลง สามารถมองเห็นและทำนายได้จากตาเปล่า โดยไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎี

เนื่องจากแนวโน้มขาลง (Down Trend) คือ การที่ราคามีการปรับตัวต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะเฉพาะของแนวโน้มขาลง (Down Trend)

  • ฐานใหม่จะต่ำกว่าฐานเก่า
  • จุดยอดใหม่จะต่ำกว่าจุดยอดเก่า

แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) 

 แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ ทิศทางของกราฟราคา เดินทางในรูปแบบปรับไปด้านข้าง ขึ้นลงในกรอบ ไม่เดินทางขึ้นหรือลงฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง สามารถมองเห็นและทำนายได้จากตาเปล่า โดยไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎี

เนื่องจาก แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ การที่ราคามีการวิ่งในกรอบด้านข้าง ขึ้นแล้วลง ในระยะสั้นๆ

ลักษณะเฉพาะของ แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

  • ฐานใหม่จะสูงใก้ลเคียงกับฐานเก่า
  • จุดยอดใหม่จะสูงใก้ลเคียงกับจุดยอดเก่า

สรุป 3 แนวโน้ม 

Trend

แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ประกอบด้วย 3 ทิศทาง

1. แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) คือ ราคาเคลื่อนที่ปรับตัวสูงขึ้น

2. แนวโน้มขาลง (Down Trend) คือ ราคาเคลื่อนที่ปรับตัวต่ำลง

2. แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ ราคาปรับตัวไปด้านข้าง ขึ้นและลงในกรอบ

คะแนนโบรกเกอร์

ติดตามเรา

error: Content is protected !!