• โบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ปี 2019

  #โบรกเกอร์ 
  1 รีวิว โบรกเกอร์ Xm92%
  2 รีวิว โบรกเกอร์ exness95%
 • SWIFT Code คืออะไร

  SWIFT Code คืออะไร

  SWIFT Code คือรหัสของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เพื่อใช้รับส่งข้อความระหว่างกัน เช่น คำสั่งโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น โดย SWIFT มีชื่อย่อมากจาก Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication โดย SWIFT Code จะมีความยาว 8 – 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น KASITHBKXXX ซึ่งมีความหมายดังนี้

  • อักษรตัวที่ 1 – 4 หมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ เช่น KASI = Kasikornbank
  • อักษรตัวที่ 5 – 6 คือรหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
  • อักษรตัวที่ 7 – 8 คือรหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
  • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสสาขาธนาคาร ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

  Swift Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. Banks also used the codes for exchanging other messages between them.

  SWIFT เป็นองค์กรรับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส (Code) การโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีธนาคารที่มากกว่า 8,100 แห่ง กว่า 208 ประเทศ ที่ใช้มาตรฐาน SWIFT Code

  • ธนาคารกสิกรไทย SWIFT Code: KASITHBK
  • ธนาคารกรุงเทพ SWIFT Code: BKKBTHBK
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ SWIFT Code: SICOTHBK
  • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ SWIFT Code: SCBLTHBX
  • ธนาคารกรุงไทย SWIFT Code: KRTHTHBK
  • ธนาคารไทยธนาคาร SWIFT Code: UBOBTHBK
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา SWIFT Code: AYUDTHBK
  • ธนาคารนครหลวงไทย SWIFT Code: SITYTHBK
  • ธนาคารทหารไทย SWIFT Code: TMBKTHB
  • ธนาคารยูโอบี SWIFT Code: BKASTHBK
  error: Content is protected !!